Regulamin konkursu „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę 2021”
w ramach projektu „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę 2021” – kampania edukacyjna promująca czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

I Podstawowe informacje

 1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
 2. Celem konkursu jest:
  • Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej w całej Polsce;
  • Utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez szerokie i innowacyjne upowszechnienie dziedzictwa kulturowego związanego z dziełami literackimi włączonymi do spisu lektur;
  • Upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji czytelniczych.
 3. Konkurs jest jednoetapowy.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat z całej Polski
 2. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu do 25.11.2021 r. W formularzu należy podać następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Nazwę oraz adres szkoły.
  • Klasa
  • Adres e-mail uczestnika.
  • Imię nazwisko nauczyciela (opiekuna).
  • Numer tel. kontaktowego.
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

 1. Konkurs polega na odpowiedzi na 4 pytania dotyczące określonych lektur szkolnych przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale Youtube Telewizji AM.
 2. Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:
 • Pytanie 1: 2021-11-22 20:00:00
 • Pytanie 2: 2021-11-23 20:00:00
 • Pytanie 3: 2021-11-24 20:00:00
 • Pytanie 4: 2021-11-25 20:00:00
 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod filmem. Wraz z przesłaną odpowiedzią system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową.
 2. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik oraz książki.
 • I miejsce: karty podarunkowe o wartości 500 zł
 • II miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
 • III miejsce: karty podarunkowe o wartości 200 zł
 • IV-XL – nagrody książkowe
 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 25.11.2021 r. do godz. 23:59.
 2. Konkurs wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 4 pytania w najkrótszym czasie.
 3. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
 4. Komisja przygotuje ranking uczestników, którzy dobrze odpowiedzieli na wszystkie 4 pytania. Ranking uszereguje uczestników według łącznego czasu, który potrzebowali na przesłanie wszystkich odpowiedzi. Pierwsze trzy osoby z rankingu zdobędą pierwsze trzy miejsca w konkursie.
 5. Nagrody będą wysłane na adres podany w formularzu zgłoszenia.
 6. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 30.11.2021 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku.
 7. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe.
  • Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
  • W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
  • Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.
 1. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 512 440 046.
 2. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.

 

Organizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin email: akademia@fsd.lublin.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych